Jiřetín p/Jedlovou
Zateplení dle
Zateplení dle "A.2 ZÚ"